BAZA DANYCH OSOBOWYCH, CRM

Centralna baza danych osobowych dostępna w jurXpert pozwala na zapis szeroko rozumianych informacji dotyczących osób wraz z określeniem kategorii, jaką otrzymuje dana osoba w CRM. Informacje przechowywane w CRM są wykorzystywane nie tylko w celu ich prezentacji na ekranie, ale również w dokumentach generowanych z systemu. Ustalony podział osób wg kategorii typu klient, strona przeciwna, pracownik itp. umożliwiają zapis specyficznych danych dotyczących osoby należącej do określonej kategorii.

jurXpert umożliwia tworzenie hierarchicznej struktury osób, poprzez tworzenie powiązań i relacji pomiędzy osobami, co powoduje, że informacje dotyczące np. pracowników obsługujących danego klienta są łatwo i szybko dostępne. Każdą relację można określić rolą wybieraną ze zdefiniowanego słownika.

Dodatkowo dzięki zintegrowaniu w systemie jurXpert centralnej bazy danych osobowych z pocztą elektroniczną, obsługą faksu i połączeń telefonicznych możliwe jest tworzenie wiadomości email oraz automatyczne wykonywanie bezpośrednich połączeń telefonicznych do osób zapisanych w CRM.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.