BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie informacje, które przechowywane są w systemie jurXpert chronione są wielostopniowym systemem uprawnień nadawanym poszczególnym grupom użytkowników. System pozwala na bardzo szerokie ograniczenia dostępu do poszczególnych spraw, blokuje dostęp do edycji poszczególnych elementów w określonym zakresie (np. zmiany ustawień, rozliczanie, dodawanie, edycja, usuwanie). Dzięki powyższym kadra zarządzająca w kancelarii ma dostęp oraz uprawnienia do szerszego zakresu funkcjonalnego oraz informacyjnego w jurXpert natomiast pozostali użytkownicy działają tylko w zakresie wyznaczonym przez administratora systemu.

Jednocześnie przewidziano możliwość ochrony wygenerowanych dokumentów za pomocą hasła lub blokady dostępu. Pozwala to na ograniczenie dostępu do poufnych danych niektórym grupom lub pojedynczym pracownikom.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.