Definiowane pola w sprawach i osobach

Funkcjonalność Definiowane pola daje do dyspozycji użytkowników jurXpert nowe zakładki w oknach akt sprawy oraz danych osoby, które zawierają dodatkowe pola o różnym typie danych do wykorzystania wg potrzeb kancelarii. Nazwy (a zarazem przeznaczenie) wszystkich dodatkowych pól oraz samych zakładek są konfigurowalne. Pola te stanowią również dodatkowe kryteria wyszukiwania akt sprawy oraz osób. 

Ponadto funkcjonalność Definiowalne pola otwiera w oknach akt sprawy dodatkową zakładkę „Kamienie milowe”, w której użytkownicy jurXpert mogą dokonywać wpisów składających się z: określenia, rodzaju oraz daty, przy czym wszystkie te wielkości oraz nazwa samej zakładki są definiowane w jurXpert, z przeznaczeniem do dowolnego wykorzystania. „Kamienie milowe” stanowią dodatkowe kryteria wyszukiwania akt sprawy. 

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.