ELEKTRONICZNE AKTA SPRAWY

Elektroniczne akta sprawy są podstawową jednostką w programie jurXpert. Elektroniczne akta odzwierciedlają sprawy bądź projekty prowadzone przez kancelarię lub pion prawny. Akta grupują wszystkie istotne informacje dotyczące danej sprawy (osoby uczestniczące, czynności wykonane w ramach danej sprawy, dokumenty związane ze sprawą, terminy, wystawione rachunki, płatności klienta, parametry rozliczeniowe, notatki itp.)

Pracując z elektronicznymi aktami, pracownik kancelarii bądź pionu prawnego ma bezpośredni dostęp do poszczególnych elementów sprawy bądź projektu, co umożliwia łatwe dotarcie do potrzebnych informacji (np. odszukanie dokumentu, zapis nowej czynności lub terminu).

Zapis danych opisujących sprawę bądź projekt bezpośrednio w elektronicznych aktach, przejrzyste przedstawienie akt na ekranie oraz intuicyjna nawigacja przez poszczególne zakresy akt jest ważną częścią systemu CRM, istotnego dla optymalnej obsługi klienta.

Jako jedna z niewielu aplikacji jurXpert umożliwia jednoczesne przedstawienie na ekranie akt wielu spraw, co stanowi podstawę dla operacji między sprawami/projektami (np. kopiowanie czynności czy dokumentów).

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.