GENEROWANIE I OBIEG DOKUMENTÓW

jurXpert udostępnia użytkownikom rozbudowany, kompleksowy system zarządzania dokumentami zintegrowany z modułem jurXpert DMS. Szerokie możliwości generowania dokumentów, automatyczne wypełnianie odpowiednimi danymi z CRM, akt lub czynności sprawy, przyporządkowywanie do spraw plików o dowolnym formacie, obsługa dokumentów skanowanych oraz proste przesuwanie plików myszką pomiędzy aktami lub czynnościami sprawiają, że dokumenty danej sprawy zawsze są łatwe do odnalezienia, wydrukowania czy wysłania via email.

W jurXpert nazwy i docelowe lokalizacje generowanych dokumentów mogą być proponowane wg określonego schematu, co czyni strukturę zapisu dokumentów w aktach sprawy bardziej przejrzystą (np. podział na umowy, faktury, korespondencję przychodzącą/wychodzącą, itp.), oraz umożliwia wersjonowanie kolejnych zmian z zachowaniem informacji, kto i kiedy dokonał modyfikacji. System zarządzania dokumentami w połączeniu z modułem jurXpert DMS pozwala również na automatyczną klasyfikację dokumentów z możliwością regulacji dostępu do folderów tylko dla wybranych użytkowników.

Istotną funkcję w zarządzaniu dokumentami w jurXpert pełni Magic-Folder (obserwowany folder), który umożliwia prostą realizację obiegu skanowanych dokumentów celem przesyłania ich do innych użytkowników lub też przyporządkowywania do konkretnej sprawy czy projektu.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.