KSIĄŻKA POCZTOWA

 

KSIĄŻKA POCZTY WYCHODZĄCEJ

Książka poczty wychodzącej umożliwia tworzenie i wydruk papierowej książki pocztowej tzn. listy poczty wychodzącej.
Wykorzystanie tej funkcji w kancelarii w znaczącym stopniu ułatwia przygotowanie listów do wysłania, gdyż nie ma konieczności czasochłonnego ręcznego wypełniania papierowej książki pocztowej. Tworzenie listy poczty wychodzącej w jurXpert dokonuje się na podstawie czynności, które są odpowiednio oznaczane w aktach. Każda czynność zapisana w jurXpert z przyporządkowanym dokumentem może stanowić podstawę do przygotowania korespondencji dla dowolnej ilości adresatów, którymi są osoby uczestniczące w sprawie lub właściwy dla sprawy sąd. Podczas przygotowywania korespondencji można oznaczyć czy przesyłka ma być przesyłką ekonomiczną priorytetową oraz czy ma uwzględniać potwierdzenie odbioru. Dodatkową zaletą opisywanej funkcjonalności jest możliwość bezpośredniej edycji czynności oraz zapis kosztu przesyłki jako wydatku z okna książki pocztowej.

 

KSIĄŻKA POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Książka poczty przychodzącej w aplikacji jurXpert umożliwia ewidencję poczty przychodzącej do kancelarii. Przyporządkowanie nowego dokumentu (skanu korespondencji, którą otrzymała kancelaria) do danej sprawy to dodatkowy atut tego rozwiązania. W ramach rejestracji takiej korespondencji w dalszej kolejności możliwe jest utworzenie nowej czynności związanej z otrzymanymi przesyłkami, a także wygenerowanie zadania.

Powyższa funkcjonalność pozwala zastąpić często prowadzoną 'starą’ papierową książkę poczty przychodzącej i usprawnia pracę sekretariatu kancelarii. Funkcjonalność poczty przychodzącej umożliwia zapis wszelkich danych dotyczących przesyłki, którą otrzymała kancelaria wraz ze szczegółowym opisem jej zawartości. Dodatkowo nową przesyłkę można podłączyć do istniejących akt sprawy i przypisać do niej dokument (skan poczty) oraz w ślad za przesyłką zapisać czynność (czas pracy) lub termin/zadanie. Przeciągnięcie dokumentu skanu na ikonę jurXpert daje dostęp do błyskawicznej rejestracji nowej korespondencji przychodzącej. Pozwala na szybkie tworzenie nowych wpisów w książce pocztowej, co znacznie ułatwia pracę w sekretariacie kancelarii.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.