MANAGER KOMUNIKACJI

Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu, jakim jest menadżer komunikacji kancelaria lub pion prawny otrzymuje możliwość bezpośredniego wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem programu jurXpert. Głównymi zaletami tej funkcjonalności są m.in. automatyczne wykonywanie połączeń telefonicznych z osobami zapisanymi w CRM w jurXpert, identyfikacja osób dzwoniących, automatyczny zapis czasu i czynności z prowadzonych rozmów, zapis i przegląd notatek z prośbą o oddzwonienie oraz ich kontrola. Menadżer komunikacji pozwala także na wykonywanie połączeń telefonicznych do sądów, które zapisane są w jurXpert.

Menadżer komunikacji w połączeniu z modułem jurXpert zintegrowana telefonia generuje i wyświetla powiadomienia o przychodzącej rozmowie telefonicznej oraz informuje użytkownika o danych rozmówcy, umożliwia szybkie znalezienie akt sprawy, w której rozmówca uczestniczy, zapis notatki lub przekazanie rozmowy do innego pracownika. Dzięki pomiarowi czasu trwania rozmowy telefonicznej możliwa jest ewidencja czasu pracy (zapis czynności) z przyporządkowaniem do konkretnej sprawy. Zapis notatek z prośbą o oddzwonienie z informacją: kto ma oddzwonić, kto przekazał prośbę o telefon, do kogo oddzwonić. Określenie tytułu, daty oraz priorytetu tworzą listę rozmów do wykonania oraz przegląd już wykonanych rozmów telefonicznych.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.