NOTATKI

Szybką wymianę informacji pomiędzy pracownikami udostępnia system notatek. Priorytety notatek wskazują na ich wagę informacyjną, dzięki czemu istotne informacje nie umykają uwadze użytkowników. Notatki mogą być traktowane niezależnie lub z przypisaniem do akt sprawy, osób, czynności, terminów itp., zaś wyszukiwanie pełnotekstowe sprawia, że odnalezienie zapisków dotyczących konkretnego tematu jest bardzo proste.

Lista notatek z akt
Funkcja ta pozwala wygenerować pełną listę notatek według takich kryteriów jak: sygnatura akt sprawy, kategoria i rodzaj akt, osoby uczestniczące w sprawie (np. klient), przedmiot akt, tytuł notatki, zakres czasu, w którym notatka została zapisana oraz określeniu zakresu wyszukiwania dla akt (wszystkie, aktywne, zarchiwizowane). Podczas wyszukiwania można także określić, czy mają zostać wyszukane tylko notatki oznaczone, jako ważne.

Automatyczne zakładanie notatek
Funkcja ta pozwala na automatyczne generowanie notatek o określonej nazwie przy zakładaniu akt sprawy. Dodatkowo możemy ustalić, że zakładane notatki zostaną oznaczone, jako ważne notatki.

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.