NOTATNIK CZYNNOŚCI

Szybka ewidencja wykonywanych przez pracowników czynności ma istotne znaczenie w każdej kancelarii bądź pionie prawnym. Notatnik czynności w jurXpert jest podstawowym narzędziem pozwalającym bardzo szybko i łatwo zapisać czas pracy. jurXpert umożliwia przejrzysty zapis czynności opartych na zdefiniowanych w systemie szablonach. Istnieje możliwość zapisu czasu rzeczywistego (nakładu pracy), czasu rozliczanego i czasu uznanego z dodatkowym podziałem na czynności rozliczane/nierozliczane oraz zapisem kosztów (wydatków) poniesionych w ramach wykonywania pracy.

W zależności od preferencji użytkownika czas może być podawany, jako przedział czasowy od do, ilość minut lub też automatycznie mierzony przez system.

Dla zapisywanych czynności możliwe jest generowanie i/lub bezpośrednie przyporządkowanie dokumentów np. poprzez przeciągnięcie myszą.

Ważną funkcją notatnika jest ogólny przegląd czynności oraz przyporządkowanych wydatków, terminów i dokumentów, które zostały zapisane przez poszczególnych pracowników w określonym przedziale czasu. Osoba nadzorująca pracę prawników ma możliwość generowania odpowiednich raportów z możliwością grupowania i sumowania wybranych wartości.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.