jurXpert PROFESSIONAL

Jest to wersja programu docelowo skierowana dla kancelarii, które potrzebują intuicyjnego i elastycznego narzędzia do wspomagania codziennej pracy. jurXpert PROFESSIONAL wyposażony jest w niezbędne funkcjonalności wydajnie wspierające i redukujące czas wykonywanych czynności, co podnosi komfort pracy oraz znacznie przyśpiesza realizację zleceń. Dodatkowo jurXpert PROFESSIONAL jako zaawansowane narzędzie wspomagające zarządzanie i analitykę daje możliwość szerokiej analizy menadżerskiej, rozbudowanego workflow oraz kontrolingu kosztów w kancelarii.

jurXpert PROFESSIONAL to:

 

 • Wygodne zarządzanie elektronicznymi aktami sprawy
 • Przejrzysta historia akt sprawy w postaci repertorium
 • Zintegrowana baza danych osobowych CRM
 • Szybki i łatwy zapis czasu pracy
 • Rozliczanie według stawek godzinowych, ryczałtów oraz ryczałtów z limitem godzin
 • Możliwość definiowania stawek godzinowych na poziomach: pracownik, klient, sprawa, czynność
 • Generowanie faktur oraz innych dokumentów dla klienta, kalkulator rat stawek i odsetek
 • Proste i szybkie zarządzanie dokumentami, wersjonowanie dokumentów
 • Przejrzysty kalendarz dla każdego pracownika z terminami, zadaniami oraz automatycznym przypominaniem
 • Wygodny system notatek
 • Kilkadziesiąt raportów menedżerskich
 • Budżety godzinowe dla pracowników oraz raporty z nimi związane
 • Rozliczanie wspólników
 • Prowadzenie spraw sądowych – możliwość zapisu dowolnej ilości roszczeń z parametrami do naliczania odsetek, automatyczne generowanie formularzy sądowych
 • Proste przyporządkowywanie dokumentów do terminów, czynności i akt sprawy
 • Możliwość przyporządkowywania dowolnych dokumentów do akt sprawy poprzez specjalny folder (Magic Folder)
 • Automatyczne nazywanie dokumentów wg ustawień z konfiguracji
 • Bardzo szeroki system uprawnień dla użytkowników
 • Edytowalne definicje i rodzaje terminów, czynności, wydatków i akt
 • Zintegrowana baza sądów
 • Pełna wielowalutowość w programie i możliwość prowadzenia poszczególnych spraw w danej walucie
 • Możliwość generowania w programie i zapisywania dokumentów PDF

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.