RAPORTY I STATYSTYKI

Program jurXpert posiada bardzo szeroki zakres możliwości raportowania i analiz dotyczących prowadzonych spraw, zapisanych czynności, efektywności pracowników, obrotów z danym kontrahentem, nierozliczonych czynności czy wewnętrznych kosztów kancelarii, a także kontroli płatności. Raporty mogą być przedstawiane w postaci wykresów lub tabelarycznie z funkcją kopiowania wyników do zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych czy edytorów tekstu celem dalszej pracy z danymi zbiorczymi. Dzięki możliwości wyboru parametrów danego raportu użytkownik ma możliwość dokładnego zdefiniowania, jaki konkretnie raport chce uzyskać. W jurXpert dostępne są m.in. raporty:

Raporty z akt spraw:
Obrazują istotne dane dla wybranej sprawy (procesowe; gospodarcze), wskazują na akta, w których istnieją nierozliczone czynności, pozwalają stworzyć listę spraw wg różnorodnych kryteriów.

Raporty z czynności:
Przedstawiają czas pracy oraz zyski wypracowane przez poszczególnych pracowników w danym przedziale czasu, generują wykazy czynności podlegających rozliczeniu itp.

Raporty wydatków:
Pozwalają na zliczenie dodatkowych kosztów ponoszonych w poszczególnych sprawach, dla określonego klienta lub wydatków tego samego rodzaju.

Raporty osób:
Tworzą listy osób poszczególnych kategorii z możliwością określenia szeregu kryteriów.

Raporty kontroli płatności:
Umożliwiają zestawienie sald poszczególnych klientów z opcjonalnym rozbiciem na sumy składowe (faktury, płatności) oraz tworzenie wykazów upomnień o płatnościach.

Raporty osobiste:
Umożliwią tworzenie list własnych czynności wg szeregu możliwych do zdefiniowania kryteriów.

Inne raporty:
Dotyczą wykazów budżetów godzinowych pracowników, wystawionych faktur, sprawozdań w sprawach procesowych itp.

 

Wyświetlanie raportów w „arkuszu jurXpert” otwiera przed użytkownikami dalszą możliwość analizy i obróbki danych. „Arkusz jurXpert” pozwala na budowę własnych, spersonalizowanych raportów wraz z sumowaniem interesujących użytkownika wartości.

Na życzenie Klientów ACP IT Solutions Polska programuje dodatkowe raporty według indywidualnego zamówienia.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.