REPLIKACJA

Celem modułu jurXpert Replikacja jest umożliwienie odległym biurom kancelarii bądź pionu prawnego maksymalnie szybkiego dostępu do pełnej bazy danych jurXpert.

Każde biuro pracuje z lokalną bazą danych, natomiast zmiany w bazie danych są automatycznie przenoszone do baz danych pozostałych biur za pomocą replikatora baz.

Replikacja pracuje asynchronicznie. Zmiany w bazie danych są rejestrowane i automatycznie przenoszone do baz pozostałych biur, przy czym przenoszenie danych odbywa się w regularnych zdefiniowanych przedziałach czasowych.

W wypadku, gdy jedno/kilka biur w czasie przenoszenia danych jest nieosiągalne (offline), zarejestrowane zmiany w bazie danych nie są gubione, lecz zostają przenoszone podczas następnej możliwej próby przenoszenia danych.

Moduł Replikacja jest idealnym rozwiązaniem dla kancelarii bądź pionów prawnych posiadających odległe oddziały.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.