Zgodność jurXpert z RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO obliguje kancelarie oraz departamenty prawne jako podmioty przetwarzające dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością do ich przetwarzania zgodnie z wymogami RODO. Aplikacje z rodziny jurXpert spełniają wymagania RODO. Użytkownicy jurXpert wykorzystując dostępne w systemie funkcje w sposób uporządkowany, jasny i czytelny wywiązują się z przepisów RODO obowiązujących w sektorze prywatnym i publicznym.

Rozwiązania względem RODO zastosowane w aplikacjach z rodziny jurXpert pozwalają na m.in.:

    • prowadzenie rejestru operacji przetwarzania danych osobowych.
    • ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem poprzez stosowania bardzo szerokiego wachlarza uprawnień i ustawień.
    • przekazanie osobie zainteresowanej informacji o przetwarzanych danych osobowych w formie arkusza osobowego (dane osoby, sprawy, czynności).
    • określenia okresu przechowywania danych wraz z terminem ich usunięcia, jeżeli dane nie są już niezbędne do przechowywania.
    • usunięcia danych z systemu, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

jurXpert i JPK_Faktury

Od 1 lipca 2018 r. każdy podatnik, który prowadzi księgi podatkowe i wytwarza dowody księgowe, może zostać wezwany przez Urząd Skarbowy do przedstawienia zestawienia wystawionych faktur w formie pliku JPK_FA. Zestawienie musi być wygenerowane z programu,          w którym zostały wystawione faktury. Na dostarczenie pliku JPK_FA podatnik ma 3 dni. Niezastosowanie się do powyższego grozi sankcjami karno-skarbowymi. JurXpert pozwala w szybki i prosty sposób wygenerować plik JPK_FA z wystawionych faktur w formacie odpowiadającym wymogom Ministerstwa Finansów.

 W celu uzyskania szerszych informacji na temat RODO i JPK_Faktury prosimy o kontakt z działem handlowym.

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.