Wyszukiwanie akt sprawy

Wyszukiwanie akt i spraw w JurXpert Remote jest bardzo proste z pomocą kompleksowej wyszukiwarki. Wyszukiwanie po: sygnaturze, przedmiocie sprawy, kategorii akt, kliencie, prawniku, stronie przeciwnej, przedstawicielu i wielu innych kryteriach daje pełną gamę kryteriów do szybkiego wyszukiwania spraw. Proste podwójne kliknięcie na liście wyników otwiera nam wyszukane akta. Ponadto z tego poziomu mamy również możliwość zakładania nowych akt w programie. Tak więc nowe sprawy kancelarii mogą trafiać do bazy praktycznie z każdego miejsca gdzie użytkownik ma dostęp do internetu. Ponownie jak w przypadku wyszukiwania osób tak i tutaj mamy pełną gamę funkcjonalności zarządzania wynikami z naszych poszukiwań:

 

  • Dodawanie i usuwanie kolumn z danymi,
  • Zamiana miejscami kolumn z wynikami,
  • Filtrowanie w już wyselekcjonowanej liście,
  • Drukowanie listy,
  • Eksport listy wyników do formatu EXCEL,
  • Ograniczenie listy wyników do określonej liczby wpisów,
  • Wprowadzenie skomplikowanych grupowań listy według dowolnych kolumn i ich kombinacji

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.