ZINTEGROWANY TERMINARZ

Jednym z bardzo istotnych elementów funkcjonalnych programu jurXpert jest wewnętrzny zintegrowany terminarz. Terminarz w jurXpert został opracowany oraz dostosowany specjalnie na potrzeby kancelarii oraz pionów prawnych. Praca w terminarzu jurXpert pozwala powiązać terminy/zadania z aktami sprawy, osobami, czynnościami i dokumentami. Terminarz w jurXpert daje wiele możliwości przedstawienia terminów na ekranie (ważne terminy zawsze widoczne, zaznaczone innym kolorem); spersonalizowany widok, przegląd terminów dla wskazanych pracowników czy grup umożliwia planowanie pracy całych zespołów. Informacje o kolizjach terminów zapobiegają planowaniu nakładających się wydarzeń, a dowolnie definiowane rodzaje zadań i terminów z określeniem czasu ich trwania, pracownika czy zależności od innych terminów zwiększają kontrolę nad planowaniem czasu pracy. Jednym z elementów terminarza w jurXpert jest oddzielna lista zadań, gdzie istnieje możliwość przeglądu zadań własnych bądź innych pracowników.

Dodatkowym narzędziem w jurXpert, które pozwala elastycznie nadzorować terminy oraz zadania jest lista terminów. Lista terminów daje możliwość nadzorowania prac pracowników kancelarii bądź pionu prawnego z możliwością podglądu tylko wybranych, interesujących nas terminów, zadań, limitów czasu, oddzwonień etc. Bardzo istotnym elementem listy terminów jest możliwość wylistowania terminów klienta nadzorowanych przez danego pracownika.

Kolejną ważną funkcjonalnością, jaką daje terminarz jest automatyczne powiadamianie użytkowników o nowym terminie / zadaniu. W chwili, gdy użytkownikowi zostanie przypisane zadanie lub termin dostanie on na ekranie powiadomienie, w którym będzie mógł zadecydować czy chce ten termin zaakceptować czy też odrzucić.

 

Podążaj za Nami

                    

Dowiedz się więcej

Timesheet

Prosta i wygodna możliwość zapisu czasu pracy jest niezbędna dla każdego pracownika kancelarii. jurXpert daje użytkownikowi do dyspozycji intuicyjne narzędzie w postaci notatnika czynności, za pomocą, którego można bardzo szybko zarejestrować czynność wykonaną dla Klienta.

DMS

Moduł Document Management System wprowadza w jurXpert automatyczne nazewnictwo, klasyfikację, kategoryzowanie i indeksowanie dokumentów oraz reguluje dostęp do plików. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik redukuje pracochłonny proces wyszukiwania dokumentów i otrzymuje błyskawicznie pożądany wynik.

Terminarz

Zintegrowany terminarz w jurXpert stanowi bardzo ważny element wspomagający zarządzanie czasem pracowników kancelarii. Dzięki tej funkcji użytkownik może zarządzać własnym terminarzem, koordynować terminy innych osób, przydzielać i potwierdzać zadania oraz korzystać z przypomnień.

Analiza menedżerska

Raporty menedżerskie w jurXpert pozwalają osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kancelarią na uzyskanie wnikliwych a zarazem przejrzystych zestawień związanych m.in. z obrotem wygenerowanym przez kancelarię, sprawdzeniem efektywności pracowników czy podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

CRM

Centralna baza danych osobowych w jurXpert umożliwia szybki dostęp do klientów, stron przeciwnych, pracowników oraz innych osób powiązanych z prowadzonymi sprawami. Dodatkowo CRM integruje się z pocztą elektroniczną i połączeniami telefonicznymi wykonywanymi z aplikacji

Bezpieczeństwo

Baza danych oraz funkcjonalności jurXpert chronione są przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wielostopniowy bardzo rozbudowany system uprawnień nadawany poszczególnym grupom użytkowników bądź pojedynczym użytkownikom. Dane transferowane poprzez łącza internetowe są szyfrowane.

Copyright © ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.

Design & Development ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o.