sipadmin

DMS

W programie jurXpert dostępna jest możliwość przeszukiwania pełnotekstowego dokumentów z uwzględnieniem kryteriów z szukania spraw.

Wyszukiwanie pełnotekstowe pozwala na przeszukiwanie dokumentów pod kątem wskazanych wyrazów i fraz, z uwzględnieniem zakresu bliskości, zarówno w treści dokumentu jak i jego tytule.

Zobacz więcej

Czytaj dalej
Rozliczanie spraw

W programie jurXpert dostępna jest możliwość wyboru czynności, które mają zostać rozliczone przy rozliczaniu wielu spraw jednocześnie (multirozliczanie spraw). 

Funkcja ta w szybki i intuicyjny sposób pozwala zarządzać czynnościami, które mają być rozliczone. 

 

Zobacz więcej

Czytaj dalej
Książka pocztowa

W programie jurXpert dostępna jest możliwość prowadzenia książki pocztowej zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej.

Książka pocztowa wychodząca generowana z programu może w pełni zastąpić klasyczną książkę korespondencji, która dostępna jest na poczcie.

Zobacz więcej

Czytaj dalej