DMS

W programie jurXpert dostępna jest możliwość przeszukiwania pełnotekstowego dokumentów z uwzględnieniem kryteriów z szukania spraw.

Wyszukiwanie pełnotekstowe pozwala na przeszukiwanie dokumentów pod kątem wskazanych wyrazów i fraz, z uwzględnieniem zakresu bliskości, zarówno w treści dokumentu jak i jego tytule.

Zobacz więcej

Udostępnij ten artykuł:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp