jurXpert PROFESSIONAL

Jest to wersja programu docelowo skierowana dla kancelarii, które potrzebują intuicyjnego i elastycznego narzędzia do wspomagania codziennej pracy. jurXpert PROFESSIONAL wyposażony jest w niezbędne funkcjonalności wydajnie wspierające i redukujące czas wykonywanych czynności, co podnosi komfort pracy oraz znacznie przyśpiesza realizację zleceń. Dodatkowo jurXpert PROFESSIONAL jako zaawansowane narzędzie wspomagające zarządzanie i analitykę daje możliwość szerokiej analizy menadżerskiej, rozbudowanego workflow oraz kontrolingu kosztów w kancelarii.

jurXpert PROFESSIONAL to:

 • Wygodne zarządzanie elektronicznymi aktami sprawy
 • Przejrzysta historia akt sprawy w postaci repertorium
 • Zintegrowana baza danych osobowych CRM
 • Szybki i łatwy zapis czasu pracy
 • Rozliczanie według stawek godzinowych, ryczałtów oraz ryczałtów z limitem godzin
 • Możliwość definiowania stawek godzinowych na poziomach: pracownik, klient, sprawa, czynność
 • Generowanie faktur oraz innych dokumentów dla klienta, kalkulator rat stawek i odsetek
 • Proste i szybkie zarządzanie dokumentami, wersjonowanie dokumentów
 • Przejrzysty kalendarz dla każdego pracownika z terminami, zadaniami oraz automatycznym przypominaniem
 • Wygodny system notatek
 • Kilkadziesiąt raportów menedżerskich
 • Budżety godzinowe dla pracowników oraz raporty z nimi związane
 • Rozliczanie wspólników
 • Prowadzenie spraw sądowych – możliwość zapisu dowolnej ilości roszczeń z parametrami do naliczania odsetek, automatyczne generowanie formularzy sądowych
 • Proste przyporządkowywanie dokumentów do terminów, czynności i akt sprawy
 • Możliwość przyporządkowywania dowolnych dokumentów do akt sprawy poprzez specjalny folder (Magic Folder)
 • Automatyczne nazywanie dokumentów wg ustawień z konfiguracji
 • Bardzo szeroki system uprawnień dla użytkowników
 • Edytowalne definicje i rodzaje terminów, czynności, wydatków i akt
 • Zintegrowana baza sądów
 • Pełna wielowalutowość w programie i możliwość prowadzenia poszczególnych spraw w danej walucie
 • Możliwość generowania w programie i zapisywania dokumentów PDF