RODO i JPK

Zgodność jurXpert z RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO obliguje kancelarie oraz departamenty prawne jako podmioty przetwarzające dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością do ich przetwarzania zgodnie z wymogami RODO. Aplikacje z rodziny jurXpert spełniają wymagania RODO. Użytkownicy jurXpert wykorzystując dostępne w systemie funkcje w sposób uporządkowany, jasny i czytelny wywiązują się z przepisów RODO obowiązujących w sektorze prywatnym i publicznym.

Rozwiązania względem RODO zastosowane w aplikacjach z rodziny jurXpert pozwalają na m.in.:

  • prowadzenie rejestru operacji przetwarzania danych osobowych.
  • ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem poprzez stosowania bardzo szerokiego wachlarza uprawnień i ustawień.
  • przekazanie osobie zainteresowanej informacji o przetwarzanych danych osobowych w formie arkusza osobowego (dane osoby, sprawy, czynności).
  • określenia okresu przechowywania danych wraz z terminem ich usunięcia, jeżeli dane nie są już niezbędne do przechowywania.
  • usunięcia danych z systemu, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

jurXpert i JPK_Faktury

Od 1 lipca 2018 r. każdy podatnik, który prowadzi księgi podatkowe i wytwarza dowody księgowe, może zostać wezwany przez Urząd Skarbowy do przedstawienia zestawienia wystawionych faktur w formie pliku JPK_FA. Zestawienie musi być wygenerowane z programu,          w którym zostały wystawione faktury. Na dostarczenie pliku JPK_FA podatnik ma 3 dni. Niezastosowanie się do powyższego grozi sankcjami karno-skarbowymi. JurXpert pozwala w szybki i prosty sposób wygenerować plik JPK_FA z wystawionych faktur w formacie odpowiadającym wymogom Ministerstwa Finansów.