jurXpert APP

jurXpert APP jest wersją programu jurXpert przeznaczoną do pracy na urządzeniach mobilnych takich jak smartphone czy tablet. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, dla których niezbędny jest ciągły dostęp do bazy danych jurXpert, czyli praca z dowolnego miejsca na świecie.

Wszystkie dane zapisane w jurXpert APP synchronizują się i będą dostępne jednocześnie we wszystkich wersjach programu jurXpert. To samo dotyczy danych zapisanych w innych wersjach programu – będą one automatycznie widoczne w jurXpert APP.

Możliwości programu jurXpert APP obejmują następujące zagadnienia:

 • wyszukiwanie danych spraw i osób z możliwością dzwonienia i wysyłki e-maila.
 • zapis czasu pracy, również z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej i wysłanego e-maila.
 • kontrola czasu pracy z możliwością edycji istniejących czynności.
 • zintegrowany kalendarz z możliwością dodawania nowych i edycji istniejących terminów.
 • synchronizacja kalendarza jurXpert APP z MS Outlook.
 • dodawanie i podgląd plików z aparatu i galerii poprzez jurXpert APP .

jurXpert APP dostępna jest w dwóch wersjach: jxApp BASIC oraz jxApp PRO. 


Wersja BASIC

Jest podstawową wersją programu jurXpert APP i zawiera następujące funkcjonalności:

 • Podstawowe wyszukiwanie osób
 • Możliwość dzwonienia i wysyłki e-maila do osoby z bazy danych jurXpert
 • Możliwość wyświetlenia spraw powiązanych z wyszukaną osobą
 • Podstawowe i rozszerzone wyszukiwanie spraw
 • Podgląd listy własnych czynności
 • Zapis nowej i edycja istniejącej czynności
 • Podgląd listy własnych terminów oraz terminów innych pracowników wraz z możliwością filtrowania zakresu dat
 • Edycja istniejącego terminu
 • Możliwość podglądu danych osób powiązanych z terminem
 • Możliwość dodawania i podglądu plików z aparatu i galerii


Wersja PRO

Wersja jxApp PRO zawiera pełen pakiet funkcjonalności dostępnych w jurXpert APP:

  • Podstawowe i rozszerzone wyszukiwanie osób
  • Możliwość dzwonienia i wysyłki e-maila do osoby z bazy danych jurXpert
  • Możliwość wyświetlenia spraw powiązanych z wyszukaną osobą, wraz z możliwością bezpośredniego przejścia do okna sprawy
  • Podstawowe i rozszerzone wyszukiwanie spraw z możliwością bezpośredniego przejścia do okna wyszukanej sprawy
  • Możliwość przejścia do okna osoby powiązanej ze sprawą z poziomu wyszukanej sprawy
  • Podgląd listy własnych czynności wraz z możliwością filtrowania zakresu dat
  • Zapis nowej i edycja istniejącej czynności
  • Zapis czasu pracy po wysłaniu e-maila
  • Zapis czasu pracy po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej
  • Podgląd listy własnych terminów oraz terminów innych pracowników wraz z możliwością filtrowania zakresu dat
  • Zapis nowego i edycja istniejącego terminu
  • Możliwość podglądu danych osób powiązanych z terminem
  • Możliwości przejścia do spraw powiązanych z terminem z okna terminu
  • Możliwość dodawania i podglądu plików z aparatu i galerii

Przykładowe zrzuty ekranu jurXpertAPP